Portræt af Carolina

Carolina Magdalene Maier

Folketingsmedlem for Alternativet. Politisk ordfører, undervisningsordfører, udlændinge- og integrationsordfører, kirkeordfører og ordfører for idræt og folkeoplysning.

Mange tror, at Alternativets ultimative politiske projekt er den grønne omstilling. At vi er alene sat i verden for at arbejde for et mindre træk på jordens ressourcer, mere økologi i landbruget, mere vind-, vand- og solkraft og udfasning af fossil energi. Og så videre.

Og ja – alt det ønsker vi. Ikke kun for Danmark, men for hele verden. Men den grønne omstilling er sådan set ikke det endegyldige formål for vores politiske projekt. Vores politiske projekt er at skabe et samfund, som er båret af fællesskaber og menneskers oprigtige lyst til at skabe. Et samfund, hvor den enkelte føler sig værdsat – så vel for det han er, som for det, han kan. Uanset om det handler om eleven i folkeskolen, den arbejdsløse i jobcentret, sygeplejersken på hospitalet, iværksætteren eller folkeskolelæreren. Vi ønsker os et samfund, hvor borgerne føler, at de er noget værd, at der er brug for dem. Et samfund med individuelle rettigheder – og fælles forpligtelser. Et samfund, hvor glæden og begejstringen over livet i sig selv ligger og bobler i overfladen. Hvor børn kommer glade hjem fra skole, og hvor ingen føler sig ensomme. Hvor vi trives mentalt og ikke oplever stress og hamsterhjul. Og ikke mindst et samfund, hvor vi har tid til at være sammen, dyrke de autentiske nære relationer, se hinanden i øjnene, fordybe os i og dvæle ved det, der interesserer os, og bare være tilstede.

Alternativets projekt er dét samfund. Men for at nå dertil, er der alvorlige udfordringer, som vi skal løse. Den allerstørste udfordring, som vi skal løse for at drømmen om det gode samfund overhovedet kan leve, er at sikre en opbremsning af klimaforandringerne. Gør vi ikke det, vil vi ikke kunne overlevere en bæredygtig verden til vores børn og børnebørn. Derfor er den grønne omstilling vor tids vigtigste politiske opgave overhovedet.

Du kan læse om alle vores politiske udspil og visioner på alternativet.dk. På disse sider kan du læse om de mærkesager, jeg kæmper særligt for som folketingspolitiker for Alternativet.