Portræt af Carolina

Carolina Magdalene Maier

Folketingsmedlem for Alternativet. Politisk ordfører, undervisningsordfører, kirkeordfører og ordfører for idræt og folkeoplysning.

Min vision er et samfund præget af mangfoldighed, hvor mennesker bidrager med det, de er bedst til, ud fra egne evner og virkelyst. Måden vores politiske system fungerer i dag understøtter ikke et sådant samfund. Der er brug for at tænke samfundet fundamentalt om, så mennesket sættes i centrum – fremfor økonomisk vækst.

Et samfund med mennesket i centrum er et samfund, der er både miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt. Et sådant samfund kræver, at vi tager klimakrisen seriøst. Men vi skal samtidig anerkende, at både den økonomiske og sociale ulighed er steget de seneste årtier.

Det er helt afgørende, at vi redefinerer vores vækstbegreb og gør op med konkurrencestaten for ikke at ende som et åndsløst og ultraliberalt samfund styret af økonomiske markedskræfter alene. Vækst er også mere natur, tillid, trivsel og livsglæde.

Jeg ønsker mere ånd og hjerte i vores samfund. Der skal blandt andet dannelse på skoleskemaet i folkeskolen fremfor PISA-tests. Og så skal hospitalerne have de varme hænder tilbage i form af psykologer og socialrådgivere i stedet for et ensidigt fokus på naturvidenskabelig behandling.

Jeg ønsker også mere tillid og respekt i vores samfund. Der er blandt andet brug for en ny politisk kultur, hvor takt og tone overholdes og afstanden mellem borgere og politikere mindskes. Og så skal vi sætte folkeskolelærerne fri og have tillid til, at de selv kan finde ud af at tilrettelægge deres arbejdstid. Vores samfund er et system båret af mennesker, ikke mennesker båret af et system.